ضوابط عمومی
عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارک:
تمامی اطلاعات مندرج در اظهارنامه و فرم ثبت نام و هرگونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات متقاضیان در فرایند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه ملی مدیریت مالی ایران محرمانه تلقی می شود. دسترسی به این اطلاعات تنها برای ارزیابان و داوران که مستقیماً در ارزیابی و داوری اظهارنامه‌ها نقش دارند بلامانع می باشد.
حق پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت مالی ایران:
درخواست متقاضیانی که شرایط ایشان با الزامات و چهارچوب‌های جایزه ملی مدیریت مالی ایران مطابقت نداشته باشد و یا به صلاحدید کمیته جایزه امکان حضور در فرایند را نداشته باشند توسط دبیرخانه جایزه رد می شود.
حق پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت مالی ایران:
درخواست متقاضیانی که شرایط ایشان با الزامات و چهارچوب‌های جایزه ملی مدیریت مالی ایران مطابقت نداشته باشد و یا به صلاحدید کمیته جایزه امکان حضور در فرایند را نداشته باشند توسط دبیرخانه جایزه رد می شود.
هزینه‌های حضور در جایزه و فرایند ارزیابی:
هزینه‌های مربوط به فرایند ارزیابی در سطوح محتلف جایزه نسبت به سطح مورد تقاضا، مجموع دارایی‌ها و حوزه فعالیت سازمان متفاوت می‌باشد که از سوی دبیرخانه جایزه اعلام می‌گردد. در صورت تایید کمیته داوری جهت بازدید از محل سازمان متقاضی، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.
همچنین وجه واریزی جهت ثبت نام در فرآیند جایزه غیرقابل استرداد می باشد.
جهت اطلاع از هزینه‌ها با دبیرخانه جایزه مکاتبه فرمائید.
درخواست ارزیابی مجدد:
مطابق قوانین جایزه پس از ارزیابی اظهارنامه سازمان متقاضی توسط ارزیابان، نتیجه ارزیابی در کمیته داوری بررسی و امتیاز نهایی توسط کمیته داوری اعلام می‌گردد لذا پیرو مقررات، نتیجه نهاییبرای متقاضیان قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
عدم کسب امتیاز حدنصاب:
در صورتی که متقاضی موفق به کسب امتیاز لازم جهت دستیابی به سطح انتخابی نگردد، با توجه به امتیاز کسب شده و نظر کمیته داوری، امکان دریافت سطح پایین‌تر وجود خواهد داشت.
توجه:
شایان ذکر است امتیاز کمیته داوری برای اظهارنامه سازمان متقاضی، ملاک تعیین سطح جایزه سازمان می‌باشد و متقاضیان برای دستیابی به سطح مورد تقاضا در رقابت با یکدیگر نمی‌باشند.