کمیته ها - مدیران

وزارت نيرو                               معاونت حقوقي و امور مجالس و پشتيباني    دكتر رضا انجم شعاع

وزارت نفت                                قائم مقام معاون وزير در امور بين الملل      دكتر سيدمسعود هاشميان

وزارت فرهنگ و ارشاد                  ذيحساب و مدير كل امور مالي                 دكتر عليرضا گل محمدي

وزارت فرهنگ و ارشاد                  معاونت توسعه مديريت و منابع                علي اصغر كارانديش مروستي

وزارت صنعت ومعدن تجارت           معاونت توسعه مديريت و منابع                دكتر محمدرضا فياض

وزارت صنعت، معدن و تجارت         ذيحساب و مدير كل امور مالي                امير فلاح نژاد

وزارت راه و شهرسازي                 ذيحساب و مدير كل امور مالي                 ابوالقاسم حسيني

وزارت امور خارجه                      ذيحساب و مدير كل امور مالي                 شاهرخ افتخاري

وزارت آموزش و پرورش               ذيحساب و مدير كل امور مالي                 مهندس كامران حصادي

وزارت نيرو                               ذيحساب و مدير كل امور مالي                 سعيد مسعودي

شرکت ملي گاز ایران                     مدير مالي                                        مهندس محمدرضا صديقي

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران     دبیر کل                                          دكتر سعيد اسلامي بيدگلي

شرکت مديريت شبكه برق ايران         معاون منابع و پشتيباني                         محمدرضا كاشاني راد

مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد مدير كل امور مالي و ذيحسابي                 پروين نهروانيان

شرکت همراه اول                         معاون مالي و تداركاتي                        سيد عباس نوربخش

صنايع مس شهيد باهنر                   معاون مالي                                     سيدرضا سيدي زاده

شورای شهر كرج                        عضو شورا                                    مهندس فرج اله ايليات

شهرداري كاشان                          معاون مالي و اداري                         سيدحسينعلي ابريشم

شهرداري آبادان                          معاون مالي                                    منا آل علي

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي معاون پشتيباني و تامين منابع مالي          اكبر آبكار

ستاد اجرايي فرمان امام                 مدير عامل شركت حسابرسي تدبير برتر   دكتر سعيد عباسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  معاون مالي و اقتصادي                  دكتر سيدمهدي قاسمي

مهندسي و آب و فاضلاب كشور            مدير تجهيز منابع مالي و گسترش      مهندس سيدحميدرضا كشفي

سازمان اقتصادي كوثر                       معاون توسعه مديريت،منابع و پشتيباني  دكتر مالك رحمتي

ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل     معاونت توسعه مديريت و منابع        مهندس اسماعيل مقصودي

شرکت توليد نيروي برق حرارتي           معاون مالي و مجامع عمومي          عبداله عرب گري

توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران      معاون مالي و اداري                    دكتر داود منظور

سازمان هواپيمايي كشوري                   معاونت توسعه مديريت و منابع        مهندس وحيد ازوجي

شرکت تماد                                    مدير مالي و منابع انساني و عضو هيات مديره غلامرضا پروين

شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين     مدير مالي و اقتصادي                  علي اصغري