دریافت کنندگان جایزه - برندگان دومین دوره – ۱۳۹۰

برندگان دومین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 1390

 

برندگان دومین دوره جایزه - 1390

جایزه دریافتی

بانک تجارت

تندیس بلورین

بانک پاسارگاد

تندیس بلورین

شهرداری تهران

تندیس بلورین

شرکت ایرانی تولید خودرو ( سایپا )

تندیس بلورین

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو - ساپکو

تندیس بلورین

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تندیس بلورین

شرکت سیمان داراب

تندیس بلورین

سازمان مرکزی استان قدس رضوی

تندیس بلورین

شرکت تام ایران خودرو

تندیس بلورین

شرکت توزیع نیروی برق کردستان

تندیس بلورین

شرکت لعابیران

تندیس بلورین

شرکت فراب

تندیس بلورین

شرکت صنایع کامپیوتری ایران

تقدیر نامه

بانک انصار

تقدیر نامه

شرکت ایران ترانسفو

تقدیر نامه

شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

تقدیر نامه

شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو

تقدیر نامه

شرکت پتروشیمی تندگویان

تقدیر نامه

شرکت پتروشیمی پارس

تقدیر نامه

موسسه مالی و اعتباری مهر

تقدیر نامه

شرکت پتروشیمی مارون

تقدیر نامه

شرکت پتروشیمی فن آوران

تقدیر نامه

شرکت مخابرات استان اصفهان

تقدیر نامه

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

گواهینامه

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

گواهینامه

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

گواهینامه

شرکت برق منطقه ای یزد

گواهینامه

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

گواهینامه

شرکت پترو پایدار ایرانیان

گواهینامه

شرکت پتروشیمی اروند

گواهینامه