دریافت کنندگان جایزه - برندگان نخستین دوره – ۱۳۸۹

 

برندگان اولین دوره جایزه - 1389

جایزه دریافتی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

تندیس بلورین

بانک تجارت

تندیس بلورین

بانک پاسارگاد

تندیس بلورین

شهرداری تهران

تندیس بلورین

شرکت پتروشیمی تندگویان

تقدیر نامه

شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

گواهینامه

شرکت پتروشیمی پارس

گواهینامه

شرکت پتروشیمی فن آوران

گواهینامه