برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بستر ساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده گردیده است.

حضور فعال و گسترده شرکت ها و سازمان های ایرانی در جایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر این است که سازمان های ایرانی میل بسیاری برای حضور در فرایندی دارند که در آن سازمان های همسو و غیر همسو شرکت می کنند تا سطح واقعی خود را در حیطه عملکرد مدیریت بسنجد و خود را با سازمان ها و شرکت هایی که از نظر نوع فعالیت با آن ها مشترک می باشند مقایسه نمایند.

این واقعیت که کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران به خصوص در سطوح بالاتر به عنوان سند افتخار یک سازمان و به طور خاص حوزه مالی می باشد نه تنها برای مدیران نهادینه شده بلکه حضور در فرایند جایزه ملی مدیریت مالی ایران و ارتقا حوزه مالی سازمان به سطح معیارهای این جایزه به عنوان یک آرمان برای اغلب شرکت ها و سازمان ها تبدیل گردیده است. حضورشرکت در جایزه ملی مدیریت مالی ایران حتی برای سازمان هایی که به سطح دریافت جایزه نائل نمی شوند هم ارزشمند است زیرا این فرایند نقاط ضعف و قوت حوزه مالی سازمان را به تفکیک و بر اساس نوع فعالیت بازگو نموده و سازمان را برای انجام اقدامات لازم جهت رفع موانع و کمبودها در مسیر دستیابی به اهداف و استراتژی ها هدایت می نماید.

اجرای موفقیت آمیز و تحسین برانگیز نه دوره جایزه نشان داد که بیش از ۹۵٪ از سازمان هایی که در دوره های پیشین جایزه شرکت کرده بودند مشتاقانه و پر شور در دوره نهم نیز حضور یافته اند، چه آن دسته از سازمان هایی که موفق به کسب رتبه در جایزه ملی مدیریت مالی ایرات نشده بودند که برای سنجش عملکرد یک ساله حوزه مالی و کسب رتبه خیز مجدد برداشته بودند و چه آن دسته از سازمان هایی که موفق به کسب رتبه گردیده بودند اما عطش و میل پیشرفت و دستیابی به سطوح بالاتر جایزه انگیزه ای قوی در آنان ایجاد نموده بود.

به یاری خداوند متعال مراسم اعطای دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با حضور جمع کثیری از مقامات و مدیران سازمان های کلیدی کشور در تاریخ بهمن ماه سال جاری بر گزار می گردد، امید است این حرکت ملی به رسالت اصلی خود که همانا تعالی مدیریت مالی در سازمان های ایرانی است به بهترین شکل ممکن جامه عمل پوشانده و نقش موثری در توسعه اقتصادی میهن عزیزمان ایفا نماید.