متقاضیان - تماس با دبیرخانه

دبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران

تهران - خيابان سهروردي جنوبي - خيابان امين زاده - ساختمان 2

تلفن : 50 - 48 64 32 88 - 021
فکس : 50 12 14 88 - 021

پست الکترونیکی : info@financialaward.ir