متقاضیان - چگونگي ورود به فرآيند جايزه

شرکت ها و سازمان های علاقه مند به کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران ملزم به طی نمودن مراحل زیر می با شند :-         تکمیل فرم ثبت نام در جایزه و ارسال آن به دبیرخانه جایزه

-         دریافت معیارهای از دبیرخانه جایزه جهت تدوین اظهارنامه

-         معرفی مدیران و کارشناسان جهت شرکت در دوره آموزشی تهیه و تدوین اظهارنامه

-         تدوین و تکمیل اظهارنامه در کمیته ارزیابی و داوری

-         بازدید حضوری از سازمان متقاضی جهت اعتبار سنجی ( در صورت لزوم )

-         تخصیص امتیاز نهایی و تعیین سطح جایزه متقاضیان متناسب با امتیاز کسب شده

-         برگزاری مراسم اعطای جایزه به شرکت ها و سازمان ها برنده جایزه ملی مدیریت مالی ایران