کمیته ها - سیاستگذاری

دکتر مجید قاسمی

رییس کمیته سیاست گذاری

دکتر محمدرضا فیاض

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت

دكتر اكبر تركان

مشاور عالي رئيس جمهور

دكتر رحمت الله اكرمي

معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور

محمدرضا سیدانوری

دبیر جایزه ملی مدیریت مالی ایران

دكتر احمد فاضلي

عضو هيات عامل سازمان حسابرسي

دكتر سيدعلي صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع وزير بهداشت

دكتر حسين عبده تبريزي

مشاور وزير راه و شهرسازي

دكتر حسن قاليباف اصل

مدير عامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران

دكتر علي اسلامي بيدگلي

مدير عامل شركت سرمايه گذاري دانشگاه تهران

دكتر فيروزه خلعتبري

مجمع تشخيص مصلحت نظام

مهندس مهدي راسخ

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير ارتباطات

دكتر ساسان مهراني

عضو هیات علمی دانشگاه تهران