برندگان نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
 
برندگان نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

تندیس زرین

بانک پاسارگاد

همراه اول

بانک انصارتندیس سیمین

شهرداری مشهد

گروه صنعتی گلرنگ

سرمایه گذاری پارس آریان

بیمه ما

بانک آیندهتندیس ویژه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیتندیس بلورین

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بانک کارآفرین

ایران خودرو خراسان

مخابرات ایران

سيمان هرمزگانتندیس ویژه

مركز آموزشي پژوهشي و درماني دكتر مسيح دانشوريتندیس سه ستاره

گروه توسعه و اقتصادي سامان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

بيمه نوين

مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان کیشتقدیرنامه دو ستاره

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهرتقدیرنامه یک ستاره

سرمايه گذاري سرآمد اندوخته سازان فردا

گسترش انرژي پاسارگاد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزدگواهینامه

بانك ايران زمين

سرمايه گذاري صنايع بهشهر ايران

توسعه صنايع نفت و انرژي قشم

عمران شهر جديد هشتگرد

شهرداري سمنان

سرمايه گذاري مدبران اقتصاد

تجارت الكترونيكي ارتباط فردا

تامين سرمايه تمدن